Search This Blog

Disclosure

Everything Tech Review is a participant in the Amazon Services LLC Associates Program, an affiliate advertising program designed to provide a means for sites to earn advertising fees by advertising and linking to products on Amazon.com. Amazon and the Amazon logo are trademarks of Amazon.com, Inc, or its affiliates.

Friday, July 22, 2022

DNS מדריך לשנות שרת ולתקן שגיאות גישה לאתרים ב

 המדריך עבור Windows בלבד. 

בכל מקום שבו נעשה במסמך שימוש בלשון זכר או נקבה, הכוונה היא גם למגדר השני. רק לדוגמה אני משתמש באתר של levnet.jct.ac.il - פורלטל פנימי לסטודנטים במכון. אם נתקעת בבעיה באתר אחר - יש להשתמש במדריך הזאת אבל בכל מקום שרשמתי את האתר השזאת - פשוט להחליף את השם של האתר. לפני הבדיקה זאת יש לנסות לגשת לארתים אחרים בארת וגם בחו"ל, וגם לוודא שלא קיים השבתת רשת או אתר. 

זאת מדריך שקשור לבעיות DNS מצד של ה Client (המחשב שלך) ולא יתקן בעיות שקיים בצד של ה Server (האתר המבוקש). 


בנוסף, יש לנסות לגשת לאתר המבוקש ממכשיר אחר, דפדפן אחר, ברשת הסולור שלך, בנוסף לאתחל את המחשב שלך מחדש וגם את הראוטר הביתי שלך. אלו דברים ממש חשובים ועשיום לטלפל 


1)  יש לפתוח CMD קודם כל: 

ללחוץ על כפתור Windows חלונות בו זמנית עם כפתור r. 
2) עכשיו יש לרשום CMD ואז ללחוץ על OK או כפתור Enter

בתוך CMD , לכתוב nslookup levnet.jct.ac.il 

זאת רק בדיקת DNS, זה שולח בקשה לשרת ומחזיר תשובה וכתובת IP עם קיים שקשור לאתר שרשמנו (levnet.jct.ac.il)

Server:  ns2-cache.hotnet.net.il
Address:  213.57.22.5

Non-authoritative answer:
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
Name:    levnet-web-public.jct.ac.il
Address:  147.161.1.106
Aliases:  levnet.jct.ac.ilואז יופעיה משהו דומה לזה אם זה כן מצליח לגשת באופן חלקי - DNS נכשל אבל קיים כבר את המידע שנדרש וזה עבד אצלי. 
אם לא קיים שגיאות באתר בכלל, יופיע משהו דומה לזה:


אם מופיע משהו אחר כמו: 


Server:  ns2-cache.hotnet.net.il
Address:  213.57.22.5

Non-authoritative answer:
Name:    aviparshan.com
Addresses:  2a05:d014:275:cb02:66df:50b:6e56:a6bf
          2a05:d014:275:cb00:ec0d:12e2:df27:aa60
          34.159.168.235
          3.67.153.12


זה הצליח למצוא את האתר והחזיר כתובת IP כדי לגשת עליו. 
הדפדפן שלך - דרך להמערכת הפעלה עושה את הפעולה הזאת באופן אוטומטי כל פעם שאתה מנסה לגשת לאתר חדש. בגלל שהפנייה הזאת לוקחת זמן, 
הוחלט לשמור את המידע הזאת (משם לip) בcache (זיכרון מטמון) של המחשב. 


אז יש בעיה לגשת לאתר הספיציפי הזה בחלק של הDNS ותקשורתית. קודם כל, המחשב שלך שולח בקשה לשרת ה DNS עם השם של האתר (levnet.jct.ac.il)  והשרת אמור להחליף את זה לכתובת IP שמתאים. במקרה שלנו ,אין לשרת הDNS מידע על האתר של האתר. 

3) פתרון מהיר שעובד בדרך כלל זה לכתוב ipconfig /flushdns ב CMD. ואז שוב לנסות nslookup levnet.jct.ac.il. 
עכשיו יש לנסות שוב לגשת לאתר המבוקש דרך הדפדפן. flushdns מוחק את המידע המטמון של ה dns במחשב שלך, ואז הפעם הבאה שתנסה לגשת לאתר זה חייב לשלוח את הבקשה מחדש. 

אם עדיין לא עובד, אפשר לשנות את השרתי DNS שלך במחשב - אבל חייב שיהיה לך משתמש אדמין על המחשב. 

 
4) ללחוץ על כפתור Windows חלונות בו זמנית עם כפתור r. 
ולכתוב ncpa.cpl  ואז ללחוץ על OK או כפתור Enter. יופיע את רשימה של כל ה רכיבי רשת שקיימים על המחשב. יש למצוא את האופציה שרלוונטית (מה שמחבר אותך ברגע הזה לרשת).

עכשיו יש לעשות קליק ימני (על העכבר), ואז יופיע properties (מאפיינים) - הדבר האחרון שמופיע ברשימה5) להכניס את השם משתמש וסיסמא של המנהל -> יש לרדת לאפשרות של Internet Protocol Version 4


ואז יש ללחות על כפתור של ה-Properties (מאפיינים)


6) ופה אפשר לשמות את הכתובות של השרתי DNS שבו אתה רוצה להשתמש. לא לגעת בהחלק הראשון של obtain an IP Address קבלת כתובת IP... אנחנו רק מטפלים בחלק של DNS במדריך הזה! 

אם זה יושב על בחירת אוטומטי, הראוטר ביתי שלך מחלית לאן לגשת. אם זה ב אפשרות השנייה, המחשב שלך מגדיר את הכתובות של השרת. 

אנו ממליץ לך לעשות צילום מסך בשלב זה לפני השינוים (או לכתוב את הכתובות IP), במקרה שתרצה לחזור למה שהיה קודם. 
תנסה להחליף לשרת של הוט כדי להיכנס לאתר המבוקש


אלו שרתים של hotnet שעובדים אצל לקוחות הוט: 
 213.57.22.5 באפשרות הראשונה

213.57.2.5 באפשרות השנייה

ללקוחות ספקים אחרים, תנסו את השרת שהזה: 192.114.3.5

 שייך לIsrael InterUniversity Computation Center
מרכז החישובים הבינאוניברסיטאי)

ובאפשרות השנייה אפשר לשים שרת כלשהו אחר. כמו:  
אחד מהם

 1.0.0.1 ,1.1.1.1 - Cloudflare
 8.8.8.4 , 8.8.8.8 - Google

ואז ללחוץ על Ok, ומומלץ מאוד לעשות restart למחשב אבל לא חייב. 
שוב תנסו את הפעולה של flushdns ואחר כך nslookup.
לאחר מכן תנסה לפתוח את האתר בדפדפן. במקרה ועדיין לא מצליח, אפשר לנסות להחליף את השרתי DNS שבחרת שוב לשרתים אחרים. 

ולחזור גם ל nslookup וflushdns. 
אם עדיין קיים בעיות, מומלץ לאתחל את המתג,ראוטר ביתי שלך בנוסף למחשב שלך ולנסות שוב.

אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת דילים שלנו - כדי שלא לפספס מבצעים בעתיד! 

No comments:

Post a Comment

Thank you for posting a comment, it will be reviewed and then posted shortly.